Wspólnicy

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Managing Partner

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem posiadającym 17 – letnie doświadczenie zdobyte w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych, w których zajmował stanowiska lidera praktyki oraz wspólnika.

Świadczy usługi prawne w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska, zmian klimatu, budownictwa, projektów typu greenfieldbrownfield.

Zbigniew Kozłowski doradza klientom z sektora energetycznego, naftowo-gazowego, górniczego, chemicznego, lotniczego i produkcyjnego w obszarze regulacji, kontraktów, transakcji i sporów. Z sukcesem reprezentuje klientów przed urzędami i sądami. Doradzał również naczelnym organom administracji, takim jak Minister Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Został uznany za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska przez dziennik Rzeczpospolita. Ponadto, od 2013 roku otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Otrzymał również najwyższą notę w międzynarodowym rankingu IFLR1000 w kategorii „Rozwój projektów” oraz jest laureatem konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Kluczowe kompetencje

Rozwój projektów
Energetyka
Ochrona środowiska
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane

Miłosz Tomasik

Partner

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. W swej karierze od początku był zaangażowany głównie w pracę dla klientów z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, przemysłu ciężkiego oraz branży wydobywczej.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami.

Od 2016 roku regularnie otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe w kategorii „ochrona środowiska”. Angażuje się także w akademicką działalność dydaktyczną związaną z prawem ochrony środowiska.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo energetyczne

Marcin Oszczak

Partner

Marcin Oszczak jest radcą prawnym z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla podmiotów publicznych z sektora infrastrukturalnego jak i wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Marcin Oszczak zajmuje się przede wszystkim projektami infrastrukturalnymi i energetycznymi. W swej pracy koncentruje się na zagadnieniach związanych z kontraktami budowlanymi oraz umowami serwisowymi, w tym opracowaniu ich wzorów, negocjowaniu z kontrahentami i obsługą realizacji kontraktów. Jego doświadczenie obejmuje zarówno umowy oparte na standardowych wzorach takich jak FIDIC, jak również kontrakty autorskie.

Posiada dużą wiedzę i kompetencje związane z prawem administracyjnym, w tym planowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska, oraz doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym. Otrzymał indywidualne rekomendacje w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz IFLR1000.

Marcina Oszczaka wyróżnia unikalne doświadczenie związane z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera Klientów również w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.

Kluczowe kompetencje

Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne