Zespół

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Managing Partner

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem posiadającym ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych, w których zajmował stanowiska lidera praktyki oraz wspólnika.
Świadczy usługi prawne w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska, zmian klimatu, budownictwa, projektów typu greenfield i brownfield.

Zbigniew Kozłowski doradza klientom z sektora energetycznego, naftowo-gazowego, górniczego, chemicznego, lotniczego i produkcyjnego w obszarze regulacji, kontraktów, transakcji i sporów. Z sukcesem reprezentuje klientów przed urzędami i sądami. Doradza również naczelnym organom administracji, takim jak minister właściwy ds. środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Od 2013 roku otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Otrzymał również najwyższą notę w międzynarodowym rankingu IFLR1000 w kategorii „Rozwój projektów”.

Kluczowe kompetencje

Rozwój projektów
Energetyka
Ochrona środowiska
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane

Miłosz Tomasik

Partner

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. W swej karierze od początku był zaangażowany głównie w pracę dla klientów z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, przemysłu ciężkiego oraz branży wydobywczej.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami.

Od 2016 roku regularnie otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe w kategorii „ochrona środowiska”. Angażuje się także w akademicką działalność dydaktyczną związaną z prawem ochrony środowiska.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo energetyczne

Marcin Oszczak

Partner

Marcin Oszczak jest radcą prawnym z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla podmiotów publicznych z sektora infrastrukturalnego jak i wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Marcin Oszczak zajmuje się przede wszystkim projektami infrastrukturalnymi i energetycznymi. W swej pracy koncentruje się na zagadnieniach związanych z kontraktami budowlanymi oraz umowami serwisowymi, w tym opracowaniu ich wzorów, negocjowaniu z kontrahentami i obsługą realizacji kontraktów. Jego doświadczenie obejmuje zarówno umowy oparte na standardowych wzorach takich jak FIDIC, jak również kontrakty autorskie.

Posiada dużą wiedzę i kompetencje związane z prawem administracyjnym, w tym planowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska, oraz doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym. Otrzymał indywidualne rekomendacje w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz IFLR1000.

Marcina Oszczaka wyróżnia unikalne doświadczenie związane z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera Klientów również w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.

Kluczowe kompetencje

Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne

Michał Bystrzyński

Senior Associate

Michał Bystrzyński jest adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska oraz prawie energetycznym. Jego doświadczenie obejmuje pracę przy najważniejszych projektach infrastrukturalnych w Polsce ostatnich lat z różnych sektorów, w szczególności z zakresu energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, lotnictwa oraz górnictwa.

Posiada szczególne doświadczenie w zagadnieniach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, EU ETS, gospodarką odpadami, pozwoleniami zintegrowanymi i sektorowymi oraz prawem wodnym. Angażuje się również w doradztwo prawne związane z przygotowywaniem wzorów i negocjowaniem kontraktów budowlanych oraz umów serwisowych.

Michał Bystrzyński ma również doświadczenie w sprawach dotyczących prawa pracy i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przejściem zakładów pracy.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo energetyczne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo cywilne
Prawo pracy

Natalia Martynowicz

Junior Associate

Natalia Martynowicz jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoją praktykę zawodową skupia w obszarze prawa ochrony środowiska oraz prawie nieruchomości. Doświadczenie zdobywała pracując na projektach w wielu sektorach gospodarki, miedzy innymi chemicznym, logistycznym czy szeroko pojętego przemysłu.

Szczególną uwagę poświęca kwestiom gospodarki odpadami, postępowaniom administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz ochronie przyrody. Doradza również w kwestiach gospodarki przestrzennej i procesu inwestycyjnego ze szczególnym skupieniem na kwestiach oddziaływania na środowisko, a także umów najmu oraz umów serwisowych.

Natalia Martynowicz prywatnie zajmuje się również kwestią praw zwierząt, doradzała również przy projektach z obszaru energetyki odnawialnej i konwencjonalnej.

Michalina Poławska

Junior Associate

Michalina Poławska jest absolwentką prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera Zespół Kancelarii w sprawach związanych z ochroną środowiska, prawem budowlanym, prawem energetycznym i procedurami administracyjnymi.

Brała udział w złożonych projektach oraz transakcjach energetycznych i infrastrukturalnych.

Aneta Słabik

Administration manager

Aneta Słabik ma przeszło 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia asystenckiego i administracyjnego świadczonego na rzecz zespołów prawnych zdobyte w pracy w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych.

Brała udział w najbardziej złożonych projektach oraz transakcjach energetycznych i infrastrukturalnych.