Nasza kancelaria

Łączy nas kilkanaście lat wspólnej pracy przy złożonych i wieloetapowych przedsięwzięciach, bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze prawnej przedsięwzięć z wielu kluczowych sektorów gospodarki.

Wyróżnia nas:

– pełne oddanie sprawom naszych Klientów,
– głęboka znajomość specyfiki powierzanych nam projektów,
– zwracanie uwagi na szczegóły, które mogą mieć kolosalny wpływ na działalność naszych Klientów,
– nieszablonowe podejście do powierzanych nam zadań.

Dzięki temu naszym Klientom oferujemy:

– efektywne rozwiązania w nawet najbardziej złożonych i precedensowych przedsięwzięciach,
– unikalne doświadczenie w realizacji projektów typu greenfield i brownfield m.in w sektorze energetyki konwencjonalnej oraz odnawianej, chemii, hutnictwie, przemyśle drzewnym, wapienniczym, drogownictwie, lotnictwie i branży FMCG,
– wsparcie w każdej fazie procesu inwestycyjnego – od uzyskiwania zezwoleń inwestycyjnych i tytułu prawnego do nieruchomości, przez etap zawierania kontraktów na wykonawstwo robót, nadzór nad procesem inwestycyjnym, aż po bieżącą obsługę prawną na etapie działalności operacyjnej,
– skuteczną reprezentację przed organami administracji oraz sądami we wszelkich sporach dotyczących planowanych i funkcjonujących przedsięwzięć.

Wyrazem uznania dla naszej jakości i skuteczności są:

– zaufanie naszych Klientów, którzy doceniają nas za wszechstronną znajomość regulacji kluczowych dla ich działalności, umiejętność odnalezienia się w realiach funkcjonowania ich biznesu i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów prawnych,
– wyróżnienia zdobywane w cenionych rankingach branżowych, takich jak międzynarodowe Chambers Europe i IFLR1000, czy też organizowany przez Dziennik Gazeta Prawna konkurs „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

Świadczymy doradztwo prawne na miarę wyzwań stojących obecnie przed przemysłem i energetyką

– nadchodzące dekady będą czasem transformacji energetycznej podyktowanej przede wszystkim polityką klimatyczną. Sektor energii jest obecnie źródłem około trzech czwartych emisji gazów cieplarnianych i to w jego rękach jest klucz do zapobieżenia najgorszym skutkom zmian klimatycznych, być może największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość. Zmniejszenie do zera globalnych emisji netto dwutlenku węgla (CO2) do 2050 r. jest zgodne z wysiłkami na rzecz ograniczenia długoterminowego wzrostu średnich temperatur na świecie do 1,5 °C. Wymaga to całkowitej zmiany sposobu produkcji, transportu i konsumpcji energii.
„Zerowe emisje netto do 2050 r. Plan działania dla globalnego sektora energii”, Międzynarodowa Agencja Energii, 2020
– wsparcie energetyki i przemysłu energochłonnego w dostosowywaniu się do nowych wyzwań ekologicznych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań, w tym zwłaszcza przechodzeniu na odnawialne źródła energii stanowiło core business dla członków naszego zespołu od początku ich kariery zawodowej.
– jedne z największych wyzwań stają przed polską energetyką zawodową, która w najbliższej przyszłości musi odbudować znaczącą część swojego potencjału wytwórczego URE: Luka w produkcji energii do 2034 roku może wynieść 4,6 GW. Komunikat URE pt. „Odchodzimy od dyspozycyjnych i sterowalnych mocy. Niezbędne będzie zabezpieczenie systemu”
– uczestniczyliśmy w realizacji największych inwestycji energetycznych ostatnich dwóch dekad, dzięki czemu posiadamy unikalne kompetencje w zakresie kompleksowej obsługi prawnej budowy i modernizacji elektrowni oraz elektrociepłowni
– jednym z głównych motorów dalszego rozwoju UE ma być realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu, który swoim zasięgiem ma objąć praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza.
– naszą koronną specjalizację stanowi prawo ochrony środowiska – w tej dziedzinie osiągnęliśmy pozycję liderów rynku prawniczego i nie ma w tym obszarze zagadnień, z którymi nie potrafilibyśmy się zmierzyć.